Opšti uslovi korišćenja

uslovi-koriscenja

Poštovani Korisniče,

Vašom odlukom da koristite internet sajt www.wowtea.rs potvrđujete da ste pročitali, razumeli i saglasili se sa ovim Opštim uslovima korišćenja i prihvatate obavezu da ih poštujete zajedno sa svim važećim propisima. U slučaju da niste saglasni sa ovim Opštim uslovima korišćenja i da ih ne prihvatate, molimo Vas da se uzdržite od korišćenja internet sajta www.wowtea.rs

Predmet ovih Opštih uslova korišćenja jesu pravila koja korisnicima ove usluge (dalje u tekstu :“Korisnik“ ili “Kupac”) omogućavaju kupovinu proizvoda putem internet sajta www.wowtea.rs,  u skladu sa pozitivnim  propisima koji regulišu ovu oblast. Opštim uslovima korišćenja koji su pred Vama predviđaju se i posledice koje snose Wowteaserbia (u daljem tekstu: Prodavac) i Korisnik, a koje mogu biti uzrokovane nepoštovanjem definisanih pravila.

Prodavac zadržava pravo promene Uslova korišćenja, shodno novim elemen-tima ponude i/ili zakonske regulative, zbog čega bi Korisnik pre svake kupovine trebalo da proveri informacije u vezi sa Opštim uslovima korišćenja

1. BRIGA O ZDRAVLJU KORISNIKA

Zdravlje naših korisnika za nas je na prvom mestu, zato želimo da ukažemo na nekoliko bitnih činjenica.

Medicinske savete mogu da daju samo ovlašćeni zdravstveni radnici. Podaci koji su dostupni na ovom internet sajtu služe radi opšteg informisanja naših korisnika o proizvodu koji je predmet prodaje, i kao takve ne mogu da budu zamena za profesion-alni medicinski savet od strane lekara, farmaceuta ili drugih kvalifikovanih zdravstvenih radnika. Nijedna informacija koju pročitate ili saznate putem ovog internet sajta ne može da posluži za lečenje ili dijagnostikovanje medicinskog stanja i ne treba da bude zamena za mišljenje Vašeg lekara, farmaceuta ili nekog drugog kvalifikovanog zdravstvenog radnika, niti joj je to svrha.

Ukoliko imate neki medicinski problem ili pretpostavljate i sumnjate u njegovo postojanje savetujemo Vam da odmah kontaktirajte lekara, farmaceuta ili druge kvalif-ikovane zdravstvene radnike. Nikada ne treba da zanemarite medicinski savet ili da od-ložite traženje pomoći od Vašeg lekara zbog informacija koje ste pročitali na ovom in-ternet sajtu.

NE SMETE da započnete korišćenje bilo kog dodatka u ishrani ili bilo kog tretmana samo zato što ste to pročitali na ovom internet sajtu. Na taj način možete da ugrozite svoje zdravlje. Pre početka korišćenja proizvoda koji se kupuju na internet sajtu ili bilo kog drugog proizvoda, tretmana ili režima ishrane o kom ste se informisali na ovom internet sajtu posavetujete se sa Vašim lekarom, farmaceutom ili drugim kvalifikovanim zdravstvenim radnikom.

Sve savete i ili informacije dobijene direktno ili indirektno preko ovog internet sajta prihvatate na sopstveni rizik.

Internet sajt www.wowtea.rs niti bilo ko od njegovih vlasnika, direktora, zaposlenih, partnera, oglašivača ili saradnika ne preuzima bilo koju pravnu odgovornost za bilo kakvu eventualno netačnu ili obmanjujuću informaciju koju biste mogli da pročitate na ovom internet sajtu.

2. KORIŠĆENJE INTERNET SAJTA  www.wowtea.rs

Prodavac se stara da sve informacije objavljene na internet sajtu www.wowtea.rs uvek budu tačne i ažurne, ali ne garantuje njihovu  tačnost i pot-punost.
Prodavac nije odgovoran ukoliko korisnik usled tehničkih ili drugih problema ne može da pristupi internet sajtu www.wowtea.rs
Prodavac ne garantuje konstatan i bezbedan pristup internet sajtu www.wowtea.rs bez prekida i grešaka.
Prodavac nije odgovoran za eventualnu materijalnu ili nematerijalnu, direktnu ili indirektnu štetu koja nastane iz korišćenja ili je u nekoj vezi sa korišćenjem ovog in-ternet sajta ili njegovog sadržaja.

Internet sajt može sadržati linkove prema drugim internet sajtovima. Prodavac ne kontroliše niti je odgovoran za rad, sadržaj, pravila o privatnosti ili bezbednost tih in-ternet sajtova. Ukoliko pristupi tim sajtovima preko linka sa ovog internet sajta, Korisnik to čini na sopstvenu odgovornost i Prodavac ne snosi odgovornost za eventualnu štetu koja bi mogla da nastupi posećivanjem tih sajtova od strane Korisnika.

3. POŠTOVANJE PRIVATNOSTI KORISNIKA

Da bi kupovina Korisnika bila uspešno obrađena potrebno je da Kupac na od-govarajućem mestu unese svoje tačno ime i prezime, kontakt telefon, e-mail adresu i adresu na koju će se vršiti isporuka.

Na osnovu tih podataka Prodavac će biti u mogućnosti da Kupcu isporuči naručenu robu. Trenutni status kupovine Kupac može da proveri na stranici www.wowtea.rs pod uslovom da se registrovao i ima kreiran korisnički nalog kome pristupa uz pomoć korisničkog imena (odnosno e-mail adrese) i šifre koja mu je prosleđena ili koju je sam uneo prilikom prve registracije.

Lični podaci Kupaca, stavljeni na raspolaganje Prodavcu u svrhu naručivanja odnosno isporuke, uključujući i podatke o IP adresama sa kojih Kupac pristupa internet sajtu http://www.wowtea.rs neće biti upotrebljeni u marketinške ili bilo koje druge svrhe, ukoliko Kupac nije izrazio saglasnost za njihovo takvo korišćenje. Za sva dodatna pitanja Kupac može kontaktirati Prodavca putem email-a: wowteaserbia@gmail.com

4. REGISTRACIJA I NARUČIVANJE

Registracija nije obavezna da bi se kupovina realizovala .
Da bi se Kupac registrovao, odnosno naručio proizvod sa sajta www.wowtea.rs, mora imati najmanje 18 godina.
Kupac snosi svu odgovornost za tačnost i potpunost podataka koji su uneti prilikom registracije, odnosno naručivanja proizvoda sa internet sajta http://www.wowtea.rs Korisnik registracijom na ovaj internet sajt, odnosno naručivanjem proizvoda potvrđuje:
da je u potpunosti upoznat i da prihvata Uslove korišćenja internet sajta www.wowtea.rs
tačnost i potpunost podataka koje je o sebi dao da daje izričitu saglasnost Wowteaserbia da može, u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS“, br. 97/2008, 104/2009 – dr. zakon, 68/2012 – odluka US i 107/2012) obrađivati lične podatke naznačene u porudžbini, za potrebe vlastitih evidencija i pružanja drugih usluga i da Wowteaserbia navedene podatke može davati trećim licima u svrhu izvršavanja usluge isporuke, zaštite korisnika usluga internet sajta www.wowtea.rs kao i sprečavanja eventualnih zloupotreba.

Registrovani korisnici se obavezuju da sve vreme čuvaju pristupnu lozinku koja im je potrebna za pristup svom korisničkom nalogu na ovom internet sajtu, kao i da istu nikada ne otkrivaju trećim licima. Ukoliko prekrše ovu obavezu, korisnici to čine na sopstvenu odgovornost i snose u potpunosti odgovornost za svaku štetu nastalu takvim korišćenjem njihovog naloga.

Putem ovog internet sajta mogu se naručivati svi proizvodi koji su na njemu navedeni, pod uslovom da se nalaze na zalihama kod Prodavca, klikom  „DODAJ U KORPU”. Tom prilikom Kupac određuje vrstu i količinu proizvoda koji naručuje.

Nakon što je uputio porudžbinu, Kupcu će na e-mail koji je ostavio kao kontakt, biti prosleđena potvrda da je porudžbina primljena od strane Prodavca. Ukoliko Kupac ne dobije ovakvu poruku, potrebno je proveri ispravnost e-mail adrese koju je ostavio kao kontakt ili prijavu problema pošalje na e-mail adresu wowteaserbia@gmail.com

Prodavac zadržava pravo da u slučaju da postoji neusklađenost ili nejasnoća u registrovanim podacima Kupca ili narudžbenici pre dalje obrade iste, izvrši provere u cilju validacije podataka, kontaktira Kupca e-mailom ili telefonskim putem radi otklanjanja nedoumica I ispravljanja podataka u cilju što efikasnije realizacije isporuke naručenih proizvoda.

Prodavac, takođe, zadržava pravo da ukoliko nije u mogućnosti da isporuči sve naručene proizvode, isporuči raspoložive od izabranih proizvoda, a o čemu će obavestiti Kupca e-mailom (ili telefonom) sa naznakom isporuke preostalih proizvoda.

Prodavac zadržava pravo da otkaže porudžbinu o čemu će obavestiti Kupca putem e-maila koji je naveo prilikom registracije ili telefonom.
O svakoj promeni statusa porudžbine Prodavac će obavestiti Kupca upućivan-jem e-mail-a na kontakt e-mail adresu koju je Kupac naveo prilikom registracije.

Proizvodi koje Kupac stavi u korpu u procesu kupovine nisu rezervisani čak i nakon zaključenja porudžbine. Proizvod je rezervisan tek nakon što Prodavac potvrdi porudžbinu, pisanim putem u vidu e-mail.

Prodavac zadržava pravo da i nakon slanja potvrde Kupcu da je u mogućnosti da poručene proizvode isporuči, otkaže deo ili kompletnu porudžbinu u slučaju da nije u mogućnosti da poručeni proizvod nabavi, o čemu će putem e-mail-a informisati Kupca.

Kupac se obavezuje da plati i preuzme proizvod koji je naručio i koji mu je isporučen, kao i troškove isporuke.

5. OPIS PROIZVODA I CENE

Svaki proizvod na sajtu www.wowtea.rs predstavljen je slikom, kraćim opisom glavnih karakteristika navedenih od strane proizvođača i cenom.
Cene proizvoda su izražene u dinarima i uključuju PDV. Cene proizvoda su podložne izmeni sve do potvrde kupovine, odnosno porudžbine.
Tokom trajanja promotivnog perioda, Prodavac može menjati cenu pojedinih artikala iz ponude i na dnevnom nivou, o čemu će Kupac biti jasno i blagovremeno in-formisan.
U ceni artikla iz ponude nije sadržana cena dostave/isporuke robe, koja pada na teret Kupca.

6. PLAĆANJE

Plaćanje se vrši pouzećem, gotovinski, što podrazumeva plaćanje nar-udžbenice gotovinom kuriru prilikom preuzimanja pošiljke.

7. ISPORUKA

Isporuku pošiljki vrši kurirska služba (Post express i/ili dr.)
Ako je porudžbina izvršena preko vikenda (subota i nedelja) ili tokom praznika isporuka se vrši prvog sledećeg radnog dana.

8. REKLAMACIJA

Kupac ima pravo na podnošenje prigovora u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti potrošača(„Sl. glasnik RS“, br. 62/2014 i 6/2016 – dr. zakon)
Svoj zahtev za reklamaciju na proizvode kupljene putem ovog web sajta Kupac može prijaviti Prodavcu upućivanjem email-a na adresu wowteaserbia@gmail.com najkas-nije 8 dana od datuma isporuke porudžbine. Obavezan deo sadržine Zahteva za reklamacije jeste broj fiskalnog računa po kome je transakcija realizovana.

Prodavac će na upućen zahtev odgovoriti saglasno zakonski definisanim rokovima, prosleđivanjem reklamacionog lista na e-mail koji je Kupac označio kao kontakt u kome će biti sadržana i odluka Prodavca o daljem postupanju po pitanju prosleđene reklamacije.

9. PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE

Sav materijal na ovom internet sajtu je zaštićen je. Neovlašćena upotreba može predstavljati kršenje Zakona o autorskom i srodnim pravima, Zakona o žigovima ili drugih zakona koji regulišu pravo intelektualne svojine.

Osim ukoliko je drugačije naznačeno na drugom mestu na ovom sajtu, sav sadržaj možete pregledati, kopirati, štampati ili preuzimati isključivo za ličnu, nekomerci-jalnu upotrebu i u informativne svrhe, pod uslovom da sve naznake o autorskim pravima ili drugim vlasničkim informacijama koji su sadržani u originalnom dokumentu budu sačuvane u svim kopijama. Nije dopušteno menjati sadržaj ovog sajta ni na koji način, niti ga reprodukovati ili javno prikazivati, izvoditi, distribuirati ili na drugi način koristiti u javne ili komercijalne svrhe.

10. REŠAVANJE SPOROVA

Svi eventualni sporovi koji mogu da nastanu između Prodavca i Korisnika rešavaće se u duhu razumevanja i dobre volje.
U slučaju da se ne postigne sporazum, sve nerešene sporove koji nastanu iz korišćenja ovog internet sajta, odnosno kupovine proizvoda putem ovog internet sajta rešavaće se pred stvarno nadležnim sudom u Beogradu.

PRAVILA O POŠTOVANJU PRIVATNOSTI

Poštovani Korisniče,
Nikada nećemo zloupotrebiti Vaše privatne informacije.
Poštovanje privatnosti naših korisnika predstavlja jedno od osnovnih načela našeg poslovanja.

Poslovanje Wowteaserbia usklađeno je sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS“, br. 97/2008, 104/2009 – dr. zakon, 68/2012 – odluka US i 107/2012) kao i svim drugim relevantnim propisima.

Ovim Pravilima o poštovanju privatnosti reguliše se postupanje sa informacijama koje prikupljamo od Vas kada posetite ovaj internet sajt.

1. SAKUPLJANJE I KORIŠĆENJE PODATAKA O LIČNOSTI

Podacima o ličnosti smatraju se oni podaci koji otkrivaju vaš identitet, npr. vaše ime i prezime, adresa ili e-mail.
Wowteaserbia nikada ne prikuplja podatke o ličnosti bez Vaše dozvole. Vaše lične podatke sami dajete, prilikom registracije na sajt, odnosno naručivanja proizvoda.
Od vas nikada nećemo tražiti dodatne informacije koje nisu neophodne da biste dobili uslugu koju ste zatražili.
Registracijom, odnosno naručivanjem proizvoda dajete izričitu saglasnost Wowteaserbia da može, u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS“, br. 97/2008, 104/2009 – dr. zakon, 68/2012 – odluka US i 107/2012) obrađivati lične podatke naznačene u porudžbini, za potrebe vlastitih evidencija i pružanja drugih usluga i da Wowteaserbia navedene podatke može davati trećim licima u svrhu izvršavanja usluge isporuke, zaštite korisnika usluga internet sajta www.wowtea.rs kao i sprečavanja eventualnih zloupotreba.

2. AUTOMATSKI ZABELEŽENE INFORMACIJE
Kada pristupite ovom internet sajtu opšte informacije, koje se ne smatraju ličnim (inter-net browser, broj poseta, prosečno vreme koje trošite na sajtu, stranice koje otvarate) se automatski beleže (taj proces nema veze sa registracijom na sajtu). Ove informacije se upotrebljavaju kako bismo održavali sajt, poboljšavali njegov sadržaj i funkcionalnost. Vaši podaci se ne razmatraju detaljno, niti ustupaju trećim licima.

3. COOKIES
Kao i većina sajtova na internetu, i naš sajt koristi tzv. “kolačiće” (u nastavku Cookie). Cookie-ji su mali tekstualni fajlovi koje Vaš Internet browser čuva na Vašem računaru i koji pomažu da se identifikujete na internet sajtovima prilikom kasnijih poseta. Cookie-ji su jedinstveno dodeljeni Vama i može ih čitati samo web server u domenu koji je izdao taj Cookie. Korišćenje Cookie-ja je standardna praksa na Internetu i većina browser-a je podešena tako da automatski prihvata sve Cookie-je. Međutim, Vi uvek možete odlučiti da želite da prestanete da ih koristite. Možete ih jednostavno ručno obrisati ili svoj browser posebno podesiti za rad sa Cookie-jima. Za ove procedure pogledajte doku-mentaciju ili Help/Pomoć sekciju Vašeg browser-a.
Mi koristimo Cookie-je isključivo kako bismo Vam omogućili bolji kvalitet interakcije sa našim internet sajtom, za potrebe statističke analize posećenosti i optimizaciju našeg oglašavanja na internetu.

4. BEZBEDNOST
Wowteaserbia preduzima sve mere kako bi maksimalno osigurala Vaše lične podatke od gubitka, uništavanja, izmena/falsifikovanja, manipulacije i neovlašćenog pristupa ili upotrebe.

5. MALOLETNICI
Da bi se Kupac registrovao, odnosno naručio proizvod sa sajta www.wowtea.rs, mora imati najmanje 18 godina.
Savetujemo roditelje da svoju maloletnu decu informišu o bezbednom i odgovornom postupanju sa ličnim podacima na internetu.
Wowteaserbia nikada neće svesno uzimati lične podatke od maloletnika, niti ih na bilo koji drugi način koristiti, niti ih ustupiti trećim licima bez dozvole.

6. DRUGI INTERNET SAJTOVI
Ovaj internet sajt može da sadrži linkove ka drugim internet sajtovima kod kojih ne važe ova Pravila o poštovanju privatnosti. Ukoliko pristupite drugim internet sajtovima koris-teći linkove koji se nalaze na ovom internet sajtu, administratori tih internet sajtova mogu tražiti informacije od vas koje će koristiti u skladu sa svojim Pravilima privatnosti, koje se mogu razlikovati od ovih pravila.